Du är här

Ansökan om personlig assistans

Vi kan hjälpa dig kostnadsfritt med din ansökan om personlig assistans. Våra jurister har en gedigen erfarenhet om att hantera ansökningar om personlig assistans. Vi hjälper till med alla blanketter och är din hjälpsamma partner genom hela ansökningsförfarandet.

 

Vem har rätt till personlig assistans?

För att få personlig assistans enligt LSS, lagen om särskilt stöd och service för vissa funktionshindrade behöver man uppfylla vissa kriterier. Det första är att man måste tillhöra en så kallad personkrets som vi redogör för nedan. Det andra är att man behöver hjälp med ”grundläggande behov”. Uppfyller man dessa kriterier har man rätt till personlig assistans.

Det finns ingen nedre åldersgräns för att få assistansersättning men man kan inte beviljas personlig assistans efter att man fyllt 65 år.

Personkrets

Det finns tre personkretsar. Personkretsarna är:

 • Personkrets 1 – Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
 • Personkrets 2 – Personer med betydande och bestående begåvningsmässiga funktionsnedsättningar efter en hjärnskada i vuxen ålder som orsakats av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
 • Personkrets 3 – Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar, som uppenbart inte beror på normalt åldrande.

Grundläggande behov

För att ha rätt till personlig assistans måste du enligt lag behöva hjälp med dina grundläggande behov. De grundläggande behoven anses vara:

 • Personlig hygien
 • Måltider
 • Att klä av- och på dig
 • Att kommunicera
 • Annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om dig

Om ditt hjälpbehov i de grundläggande behoven understiger 20 timmar i veckan är det kommunen som ska bevilja dig personlig assistans enligt LSS. Om ditt hjälpbehov i de grundläggande behoven överstiger 20 timmar i veckan är det Försäkringskassan som ska bevilja dig personlig assistans LASS.

Hur ser ansökningsprocessen ut?

1. Ansökan

Ansökan om personlig assistans görs skriftligen antingen direkt till Försäkringskassan eller till hemmahörande kommun.

2. Intyg

Ansökan ska kompletteras med intyg:

 • Läkarintyg
 • ADL-bedömning (den görs av  en arbetsterapeut)
 • Övriga intyg som styrker dina behov

3. Hembesök

Din handläggare hos Försäkringskassan eller din biståndshandläggare hos kommunen gör ett hembesök där dina behov ses över.

4. Beslut

Från ansökan till beslut har Försäkringskassan en policy om att det ska ta max 120 dagar, men det är tyvärr inte ovanligt att det tar längre tid.

Om du får ett avslag, eller beviljas färre timmar än du ansökt om, kan vi hjälpa dig att överklaga. I första steget vänder vi oss till Förvaltningsrätten. Blir det avslag även där kan man ansöka om prövningstillstånd i Kammarrätten. Sista steget är Högsta förvaltningsdomstolen.

Vi har erfarenhet om ansökningar om personlig assistans

Vi har hjälpt till med många ansökningar om personlig assistans och har därför god erfarenhet av hela processen och hur man gör bäst. Kontakta oss så berättar vi gärna mer om hur vi kan hjälpa dig.