Du är här

ALS - Personlig assistans för dig med ALS

Då ALS är en förlamningssjukdom är det nödvändigt att man får hjälp i form av personlig assistans för att klara av vardagens alla uppgifter. Vi tar fram lösningar som är anpassade efter våra kunders specifika behov och önskemål. Ring gärna oss på Annas Assistans så kan vi berätta mer om oss och hur vi kan hjälpa dig som har drabbats av ALS.

Vad är ALS?

Vid Amyotrofisk Lateral Skleros, förkortat ALS, bryts nervceller i ryggmärgen och hjärnan som styr vår muskulatur ned. ALS är en motorneuronsjukdom vilket innebär att kroppen blir förlamad. Trots att personer som är drabbade av ALS får svårt att röra på sig så påverkas inte andra viktiga funktioner som hörsel och syn.

Vilka är symptomen och vilka drabbas?

Symptomen för ALS varierar väldigt från person till person, och beroende på vilken typ av ALS man är drabbad av. Några tecken på ALS är muskelryckningar, förlamning, att man får svårt att svälja, problem med talet och tvångsmässiga gråt- och skrattattacker.

Amyotrofisk Lateral Skleros är en relativt ovanligt sjukdom i Sverige, med ca 200 drabbade varje år. De flesta som insjuknar i ALS är i åldersspannet 50-70 år och det är något vanligare att män drabbas. Orsaken till ALS är i dagsläget inte känt men man kan se att det till viss del är en ärftlig sjukdom. Det finns tillgänglig bromsmedicin men det går inte att bota ALS.

Vi hjälper dig i varenda steg

Om du redan beviljats assistans så kan vi sätta igång och göra en plan för dig redan idag. Har du ännu inte fått assistans beviljat så hjälper vår LSS-jurist dig, helt kostnadsfritt, att ta fram och fylla i en ansökan. Vi på Annas Assistans tror att den bästa assistansen är den som är skräddarsydd efter individens behov och därför arbetar vi alltid utifrån våra kunder och deras specifika behov.

Assistenter med kunskap inom Amyotrofisk Lateral Skleros

Alla personer i din assistansgrupp kommer ha god kunskap om ALS och hur man enklast arbetar med sjukdomen. Då vi tror att nöjd personal är bra personal så ser vi till att alla assistenter får de bästa villkoren på marknaden. Vi ger dem även fortlöpande utbildning kring ALS så att de hela tiden är uppdaterade kring vad som sker inom ALS-forskningen och kan se till så att du får lämplig assistans. Vid behov kan vi även rekrytera ny personal.

Personlig assistans utformad efter dina behov

Vi arbetar alltid utifrån våra kunders behov. Vi börjar med att tillsammans med dig, som drabbats av ALS, ta en förutsättningslös diskussion kring hur sjukdomen påverkar dig och din vardag samt hur du ser på framtiden. Utifrån vårt samtal arbetar vi fram, och presenterar, en lösning som vi tror kommer passa dig och dina behov.

Din feedback är givetvis ovärderlig och det går alltid att finjustera slutprodukten så att du får exakt den assistans du är ute efter. Är du ännu inte beviljad assistans så hjälper vi dig kostnadsfritt att fylla i och skicka in en sådan ansökan.

Kontakta oss

Hör gärna av dig till oss så kan vi berätta mer om hur vi kan hjälpa dig.

Växel:

010 - 33 33 900

Öppettider:

Måndag - fredag, kl. 09:00 - 16:00

Lunchstängt:

kl. 12:00 - 13:00

E-post:

info@annasassistans.se