Du är här

Autism - Personlig assistans för dig som har drabbats av autism

Har man drabbats av autism så kan det vara viktigt att få stöd i hemmet i form av en assistansgrupp. Vi på Annas Assistans har många års erfarenhet inom området och arbetar med att skräddarsy lösningar efter våra kunders behov. Hör gärna av dig till oss så kan vi berätta mer om hur vi arbetar och hur vi kan göra din vardag lättare.

Vad är autism och vad händer i kroppen?

Autism är en funktionsnedsättning som oftast är medfödd och som man upptäcker i en tidig ålder. Det är inte ovanligt att man får autism i kombination med andra nedsättningar, såsom epilepsi, dålig syn/hörsel och utvecklingsstörning. Autism är vanligare hos pojkar än hos flickor.

Man vet inte riktigt vad det är som orsakar autism men det troliga är att diverse biologiska faktorer ligger bakom. Diagnosen autism ges om man har problem inom tre olika områden, känt som Wings triad.

  • Barnet saknar förmåga till socialt samspel – Vid autism får man svårt att tolka andra människors känslor och beteenden. I ung ålder märks det speciellt genom att barnet saknar en vilja att söka tröst och andra känslor med sina föräldrar.
  • Barnet saknar förmåga till en ömsesidig kommunikation – Är man autistisk lär man sig tala senare än andra barn och i hälften av fallen lär man sig aldrig talet. De som lär sig att tala har ofta ett begränsat ordförråd och de tycker det är svårt att tolka andra människor vilket i sin tur innebär att de har svårt att hålla uppe ett samtal med någon.
  • Barnet saknar föreställningsförmågan – Att man saknar föreställningsförmågan som autistisk innebär att man har väldigt begränsade intressen och beteenden. Rutiner och strukturer blir väldigt viktiga och skulle någonting rubba på det här bli man lätt rädd och orolig.

Påverkar dessa tre områden barnets vardag allvarligt ges diagnosen autism.

Vi kan hjälpa dig som är autistisk

Det finns flera omständigheter som avgör huruvida du har rätt till personlig assistans. Avgörande faktorer är bland annat ålder samt ditt behov av assistans för att klara av enklar vardagsavgifter. Är du osäker på om du, eller någon i din närhet, är kvalificerad så får du gärna kontakta oss så hjälper vår LSS-jurist dig med en ansökan – kostnadsfritt. Har du redan blivit assistans så kan vi redan idag bestämma ett möte med dig där vi kan berätta om Annas Assistans och hur vi kan hjälpa dig att öka din livskvalitet.

Dina behov står i fokus

All vår assistans utgår från våra kunders behov. Vid vårt första möte med dig går vi bland annat igenom hur en vardag kan se ut för dig, vilka problem som kan uppstå och hur du ser på din nuvarande assistans, om du har sådan. Allt det vi pratat om tar vi sedan med oss för att skapa en lösning som passar och gör din livssituation bättre.

Tillsammans tar vi fram assistenter för dig

Är du nöjd med lösningen vi tagit fram för dig skriver vi avtal och börjar arbeta med att ta fram en lämplig assistansgrupp för dig. Du får givetvis vara delaktig i den här processen och skulle det behövas kan vi även rekrytera assistenter till dig. Då vi tror att glada och nöjda assistenter är lika med bra assistenter så strävar vi alltid efter att se till så att vår personal har de bästa villkoren på marknaden.

Kontakta oss

Hör gärna av dig till oss så kan vi berätta mer om hur vi kan hjälpa dig.

Växel:

010 - 33 33 900

Öppettider:

Måndag - fredag, kl. 09:00 - 16:00

Lunchstängt:

kl. 12:00 - 13:00

E-post:

info@annasassistans.se