Du är här

Corona information

Allmän information om Coronaviruset:

Information kring bekräftad Covid-19 från smittläkarförbundets hemsida
https://slf.se/smittskyddslakarforeningen/app/uploads/2020/05/covid-19-lakare-200515.pdf 

Föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/h/hslf-fs-202012/  

Utbildning 1 & 2 ska genomföras vid bekräftad smitta, kräver registrering
https://www.socialstyrelsen.se/coronavirus-covid-19/utbildning-och-material-covid-19/  

 

 

Så här hjälper du till att förhindra smitta:

1.    Tvätta händerna så fort du kommit in till kunden innan du gör något annat, innan du håller på med livsmedel, och vid behov.

a.   Tänk på att tvätta hela handen, glöm inte båda tummarna.

b.   Massera in tvålen i ca 20 sekunder innan du sköljer händerna noga i 20 sekunder.

c.    Torka händerna ordentligt efteråt.

2.   Använd handsprit, ha gärna små flaskor med dig i fickan eller väskan.

3.   Undvik att krama kunder och kollegor.

4.   Hosta och nys i armvecket (inte i handen eller rätt ut i luften).

5.   När du är ute, ta inte i onödan i främmande föremål.

6.   Håll minst en meters avstånd till sjuka människor du möter.

7.   Försök att undvika att ta med fingrarna i ansiktet, tex att klia i näsa och ögon.

8.   Stanna hemma när du själv är sjuk.

 

 

Är du orolig för att du fått det nya coronaviruset? För samtliga anställda på Annas assistans gäller följande:

1) Ta reda på om du varit i ett riskområde,
Du hittar information på länken: https://www.folkhalsomyndigheten.se/
Just nu (4/3) är riskområden Kina, Iran, Sydkorea och delar av Italien (Lombardiet, Piemento, Emilia-Romanaga, Viento).

2) Om du varit i ett riskområde, kommit hem och mår bra:

Prata med din chef och ring 1177 för råd INNAN du börjar arbeta igen.

3) Om du varit i ett riskområde, kommit hem hostar eller nyser eller har svårt att andas eller har feber:

STANNA HEMMA och ring 1177.

4) Om du träffar någon kund eller anhörig eller annan person utanför arbetet som du tror har varit i ett riskområde:

KONTAKTA din chef.

Följ därefter punkt 2+3 igen.

Vad heter den nya sjukdomen och det nya viruset?

WHO har beslutat att det officiella namnet för sjukdomen som orsakas av det nya coronaviruset ska vara covid-19. Covid-19 står för coronavirus disease 2019. Viruset som orsakar covid-19 har fått namnet SARS-CoV-2.

Hur smittar viruset?

I nuläget vet vi att coronavirus sprids genom nära kontakt mellan människor eller genom hostningar och nysningar, så kallad droppsmitta. De allra flesta som smittas blir lindrigt sjuka med luftvägssymtom som går över av sig själva.

Hur sjuk blir man av det nya coronaviruset?

De allra flesta som smittas blir lindrigt sjuka med luftvägssymtom som går över av sig själva, men vissa drabbas av allvarligare sjukdom som lunginflammation. Kunskapen om viruset utvecklas hela tiden.

Annas assistans åtgärder med anledning av Coronaviruset

Annas har, tillsammans med vår ägare Team Olivia, en väl utbyggd organisation och beredskap för kriser som spridningen av Coronaviruset. Annas tar situationen på största allvar. Vi följer noggrant de rekommendationer som de nordiska folkhälsomyndigheterna går ut med för att säkerställa att vi minimerar riskerna för våra kunder, klienter och medarbetare.

I samtliga våra verksamheter finns en god vana att hantera smittsamma sjukdomar, som till exempel säsongsinfluensa och maginfluensa. Som alltid gäller att Annas medarbetare stannar hemma om de är sjuka. Särskilt viktigt är att de som arbetar med kunder som tillhör en riskgrupp eller med vård av äldre inte går till jobbet om de får symtom på luftvägsinfektion. Det finns också en beredskap för att vidta ytterligare åtgärder vid behov.

En beredskapsgrupp har tillsatts med ledning av kvalitetschef Åsa Walderik som bevakar läget och ändringar i Folkhälsomyndighetens råd. Gruppen samordnar kommunikationsinsatser fortlöpande till chefer och medarbetare. Vi informerar även berörda så att de känner sig trygga med hur vi agerar för att bäst kunna skydda våra personer som bedöms befinna sig i högriskgrupper. 

En av de viktigaste åtgärderna är att hålla god handhygien och följa de basala hygienrutiner som alltid gäller i vårt arbete. 

Vid frågor kontakta gärna i första hand din kundansvarige, kontoret på info@annasassistans.se, Hälso- och sjukvårdschef Karin Winther på karin.winther@olivia.se eller Kvalitetschef Åsa Walderik på asa.walderik@olivia.se