Du är här

Personlig assistans för dig med Huntingtons sjukdom

Drabbas man av Huntingtons sjukdom blir det ofta svårt att klara sig själv. Vi på Annas Assistans erbjuder våra kunder personlig assistans som är skräddarsydd efter alla tänkbara behov. Är du redan beviljad assistans kan vi börja arbeta med att ta fram en lösning till dig redan idag. Har du ännu inte fått assistans beviljat kan vår LSS-jurist hjälpa dig med det helt utan kostnad.

Vad är Huntingtons sjukdom och hur vanligt är det?

Huntingtons är en neuropsykiatrisk sjukdom som orsakas av att nervcellerna i hjärnan skadas. Sjukdomen innebär att man får en kombination av både fysiska och psykiska problem. De fysiska problemen resulterar i att kroppen drabbas av snabba ryckiga rörelser som inte går att kontrollera. Det är inte heller ovanligt att man även drabbas av andra fysiska problem såsom muskelstelhet och svårigheter med att kontrollera ögonens rörelser.

Huntingtons sjukdom är starkt ärftlig och orsakas av en genetisk förändring i kromosom 4. Har en av föräldrarna Huntington är det 50% risk att även barnet ärver den skadade kromosomen. Sjukdomen brukar framträda när man är mellan ca 35 – 40 år gammal och det är lika vanligt bland män som kvinnor. Ungefär 900 personer i Sverige har Huntingtons sjukdom.

Vilka är symptomen för Huntingtons?

Symptomen för Huntingtons sjukdom varierar från person till person och man brukar dela in dem i olika grupper.

  • Neurologiska – I början märker man knappt av de neurologiska symptomen men de kan vara små ryckningar i tår, fingrar och i vissa fall även tungan. Allt eftersom tiden går blir dessa symptom tydligare och kroppen blir allt svårare att kontrollera. Grimaserande är vanligt och slutligen påverkas talförmågan, ens andning samt möjlighet till att svälja.
  • Kognitiva – Då Huntingtons är orsaken av skador på nervcellerna påverkas även de kognitiva funktionerna, såsom möjligheten att planera och göra flera saker samtidigt.
  • Psykiatriska – När cellerna i hjärnan skadas så påverkar det slutligen ens personlighet. Det blir svårt att kontrollera hur man känner vilket kan leda till frustration och aggressivitet.

Vi utgår från dina behov

Vid vårt första möte med dig tar vi en diskussion kring hur din vardag ser ut, vad du uppfattar som de största hindren och hur du ser på din framtid. Utifrån detta samtal arbetar vi fram en lösning som är skräddarsydd efter just dig och dina behov. Vill du som kund justera någonting så gör vi det och tycker du att allt ser bra ut så går vi vidare med att ta fram en assistansgrupp åt dig.

Assistenter med rätt erfarenhet

Vi anser att det är viktigt med assistenter som har rätt erfarenhet och därför ser vi till att din assistansgrupp är väl insatta i Huntingtons sjukdom och vilka specifika behov du som kund har. Alla assistenter får fortlöpande utbildning kring vad som händer inom området så att de hela tiden kan anpassa deras arbetssätt. Vid behov tar vi även in nya assistenter.

Vi hjälper dig att ansöka om assistans kostnadsfritt

Vi tror att anpassad personlig assistans ökar våra kunders livskvalitet. Kontakta gärna oss så kan vi berätta mer om vilka vi är och hur vi arbetar. Vår LSS-jurist hjälper även dig, utan extra kostnad, att ta fram en ansökan om rätt till assistans.

Kontakta oss

Hör gärna av dig till oss så kan vi berätta mer om hur vi kan hjälpa dig.

Växel:

010 - 33 33 900

Öppettider:

Måndag - fredag, kl. 09:00 - 16:00

Lunchstängt:

kl. 12:00 - 13:00

E-post:

info@annasassistans.se